STUBE - TRUYỀN HÌNH SINH VIÊN

SINH VIÊN LÀM TRUYỀN HÌNH - CỘNG ĐỒNG XEM TRUYỀN HÌNH

+ Nhận thông báo Đã đăng ký

Âm Nhạc Dân Tộc Học Đường

Tiểu phẩm CHUYỆN TÌNH XÔI SẦU RIÊNG II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

17:58

Tiểu phẩm NGƯỜI TỐT II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

11:16

Tiểu phẩm TÌNH MẸ II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

24:09

BÀI CA KHÔNG QUÊN II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

06:00

CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:33

DỆT CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:36

ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

03:44

Liên khúc HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SA II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:47

ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:08

BÈO DẠT MÂY TRÔI

04:36

BÈO DẠT MÂY TRÔI

0 lượt thích | 9,412 lượt xem

LÁ CỜ II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:23

LÁ CỜ II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

0 lượt thích | 9,339 lượt xem

QUÊ HƯƠNG 3 MIỀN II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:58

BÁM BIỂN II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:42

BÁM BIỂN II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

0 lượt thích | 9,462 lượt xem

Liên khúc CÁC ĐIỆU LÝ II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

02:05

THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:45

CHỢ MỚI II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

08:37

CHỢ MỚI II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

0 lượt thích | 9,397 lượt xem

HOA MUA TRẮNG II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:59

HOA MUA TRẮNG II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

0 lượt thích | 9,403 lượt xem

VŨ ĐIỆU XÒE HOA II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:06

CÔ GÁI BÁN GƯƠM II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:38

Vợ Chồng A Phủ | Làn điệu quê hương

13:09

Vợ Chồng A Phủ | Làn điệu quê hương

116 lượt thích | 52,011 lượt xem

Về Lại Khúc Sông Quê | Làn điệu quê hương

07:04

Về Lại Khúc Sông Quê | Làn điệu quê hương

7 lượt thích | 51,564 lượt xem

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè | Làn điệu quê hương

05:20

Sợi Nhớ Sợi Thương | Làn điệu quê hương

04:47

Sợi Nhớ Sợi Thương | Làn điệu quê hương

45 lượt thích | 52,242 lượt xem

Dòng Sông Quê Em | Làn điệu quê hương

03:42

Dòng Sông Quê Em | Làn điệu quê hương

15 lượt thích | 51,430 lượt xem

Chân Dung Người Mẹ | Làn điệu quê hương

05:39

Chân Dung Người Mẹ | Làn điệu quê hương

43 lượt thích | 51,802 lượt xem

Múa CÙNG NHAU TA THẮP SÁNG || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:51

Hát múa LỜI RU ÂU LẠC || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:57

Hát múa DÒNG MÁU LẠC HỒNG VÀ HÙNG VƯƠNG || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

08:38

Hát múa VIỆT NAM VIỆT NAM || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

06:13

Hát múa DÒNG MÁU LẠC HỒNG || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:31

Hát múa YÊU DÂN TỘC VIỆT NAM || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

06:25

Hát HÀO KHÍ VIỆT NAM || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:26

Hát múa TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:54

MỚI NHẤT

Tiểu phẩm CHUYỆN TÌNH XÔI SẦU RIÊNG II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

17:58

Tiểu phẩm NGƯỜI TỐT II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

11:16

Tiểu phẩm TÌNH MẸ II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

24:09

BÀI CA KHÔNG QUÊN II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

06:00

CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:33

DỆT CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:36

ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

03:44

Liên khúc HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SA II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:47

ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:08

BÈO DẠT MÂY TRÔI

04:36

BÈO DẠT MÂY TRÔI

0 lượt thích | 9,412 lượt xem

LÁ CỜ II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:23

LÁ CỜ II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

0 lượt thích | 9,339 lượt xem

QUÊ HƯƠNG 3 MIỀN II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:58

BÁM BIỂN II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:42

BÁM BIỂN II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

0 lượt thích | 9,462 lượt xem

Liên khúc CÁC ĐIỆU LÝ II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

02:05

THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:45

CHỢ MỚI II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

08:37

CHỢ MỚI II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

0 lượt thích | 9,397 lượt xem

HOA MUA TRẮNG II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:59

HOA MUA TRẮNG II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

0 lượt thích | 9,403 lượt xem

VŨ ĐIỆU XÒE HOA II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:06

CÔ GÁI BÁN GƯƠM II ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:38

CA KHÚC \\\"LỜI CÂY ĐÀN TÍNH\\\" II HÀNH TRÌNH ẤM TÌNH BIÊN GIỚI 2015

02:24

BẢN TIN II HÀNH TRÌNH ẤM TÌNH BIÊN GIỚI LẦN II NĂM 2015

07:17

BẢN TIN II HÀNH TRÌNH ẤM TÌNH BIÊN GIỚI LẦN VI NĂM 2017 \\\"Viết tiếp huyền thoại Trường Sơn\\\"

01:02

BẢN TIN II HÀNH TRÌNH DU KHẢO ẤM TÌNH BIÊN GIỚI LẦN 1 - 2015 \\\"Tình người, tình đất Bu P\\\'răng\\\"

05:32

NVHSV_ẤM TÌNH BIÊN GIỚI IV_2016

20:45

NVHSV_ẤM TÌNH BIÊN GIỚI IV_2016

0 lượt thích | 11,838 lượt xem

Trích đoạn cải lương PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG || LIÊN HOAN TIỂU PHẨM HSSV – NĂM 2018 "Hào khí Việt Nam"

19:36

Hát múa DÒNG MÁU LẠC HỒNG || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:50

Hát múa BẢN TRƯỜNG CA TRÊN MẶT TRỐNG ĐỒNG || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

07:39

Hát múa NHỚ VỀ ĐẤT TỔ QUÊ TA || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:29

Hát múa LỜI RU ÂU LẠC || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:57

Hát múa DÒNG MÁU LẠC HỒNG VÀ HÙNG VƯƠNG || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

08:38

Hát múa VIỆT NAM VIỆT NAM || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

06:13

Hát múa DÒNG MÁU LẠC HỒNG || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:31

Hát múa YÊU DÂN TỘC VIỆT NAM || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

06:25

Hát HÀO KHÍ VIỆT NAM || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:26

Hát múa TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

05:54

Múa CÙNG NHAU TA THẮP SÁNG || CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC DÂN TỘC HỌC ĐƯỜNG

04:51

Sân khấu hóa về sự tích BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY || BẢO TÀNG LỊCH SỬ

20:14

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè | Làn điệu quê hương

05:20

Sợi Nhớ Sợi Thương | Làn điệu quê hương

04:47

Sợi Nhớ Sợi Thương | Làn điệu quê hương

45 lượt thích | 52,242 lượt xem

Vợ Chồng A Phủ | Làn điệu quê hương

13:09

Vợ Chồng A Phủ | Làn điệu quê hương

116 lượt thích | 52,011 lượt xem

Tiếng Trống Mê Linh | Làn điệu quê hương

04:59

Tiếng Trống Mê Linh | Làn điệu quê hương

71 lượt thích | 51,826 lượt xem

Tiếng Trống Mê Linh | Làn điệu quê hương

10:09

Tiếng Trống Mê Linh | Làn điệu quê hương

6 lượt thích | 51,194 lượt xem

Độc Thoại Đêm | Làn điệu quê hương

19:33

Độc Thoại Đêm | Làn điệu quê hương

3 lượt thích | 51,621 lượt xem

Chân Dung Người Mẹ | Làn điệu quê hương

05:39

Chân Dung Người Mẹ | Làn điệu quê hương

43 lượt thích | 51,802 lượt xem

Dòng Sông Quê Em | Làn điệu quê hương

03:42

Dòng Sông Quê Em | Làn điệu quê hương

15 lượt thích | 51,430 lượt xem

Về Lại Khúc Sông Quê | Làn điệu quê hương

07:04

Về Lại Khúc Sông Quê | Làn điệu quê hương

7 lượt thích | 51,564 lượt xem

Ứng dụng mobile

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt hơn trên điện thoại của bạn