STUBE - TRUYỀN HÌNH SINH VIÊN

SINH VIÊN LÀM TRUYỀN HÌNH - CỘNG ĐỒNG XEM TRUYỀN HÌNH

+ Nhận thông báo Đã đăng ký

Mới nhất

Còn Thương Rau Đắng  Mọc Sau Hè | Làn điệu quê hương

05:15

Vào Thăm Lăng Bác | Làn điệu quê hương

03:50

Vào Thăm Lăng Bác | Làn điệu quê hương

202 lượt thích | 25,654 lượt xem

Quê Em Mùa Nước Lũ | Làn điệu quê hương

06:19

Quê Em Mùa Nước Lũ | Làn điệu quê hương

473 lượt thích | 26,991 lượt xem

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè | Làn điệu quê hương

05:20

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè | Làn điệu quê hương

05:20

Sợi Nhớ Sợi Thương | Làn điệu quê hương

04:47

Sợi Nhớ Sợi Thương | Làn điệu quê hương

45 lượt thích | 25,595 lượt xem

Trống Loạn Thăng Long Thành | Làn điệu quê hương

05:44

Triệu Trinh Nương | Làn điệu quê hương

11:49

Triệu Trinh Nương | Làn điệu quê hương

90 lượt thích | 25,355 lượt xem

Vợ Chồng A Phủ | Làn điệu quê hương

13:09

Vợ Chồng A Phủ | Làn điệu quê hương

116 lượt thích | 25,865 lượt xem

Tiếng Trống Mê Linh | Làn điệu quê hương

04:59

Tiếng Trống Mê Linh | Làn điệu quê hương

71 lượt thích | 25,349 lượt xem

Tiếng Trống Mê Linh | Làn điệu quê hương

10:09

Tiếng Trống Mê Linh | Làn điệu quê hương

6 lượt thích | 25,340 lượt xem

Độc Thoại Đêm | Làn điệu quê hương

19:33

Độc Thoại Đêm | Làn điệu quê hương

3 lượt thích | 25,647 lượt xem

Khói Lửa Thăng Long Thành | Làn điệu quê hương

13:40

Khói Lửa Thăng Long Thành | Làn điệu quê hương

78 lượt thích | 25,501 lượt xem

Tình Nước | Làn điệu quê hương

04:07

Tình Nước | Làn điệu quê hương

22 lượt thích | 25,339 lượt xem

Chân Dung Người Mẹ | Làn điệu quê hương

05:39

Chân Dung Người Mẹ | Làn điệu quê hương

43 lượt thích | 25,396 lượt xem

Dòng Sông Quê Em | Làn điệu quê hương

03:42

Dòng Sông Quê Em | Làn điệu quê hương

15 lượt thích | 25,399 lượt xem

Về Lại Khúc Sông Quê | Làn điệu quê hương

07:04

Về Lại Khúc Sông Quê | Làn điệu quê hương

7 lượt thích | 25,630 lượt xem

Rau Nhút | Làn điệu quê hương

04:21

Rau Nhút | Làn điệu quê hương

3 lượt thích | 25,413 lượt xem

Ứng dụng mobile

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt hơn trên điện thoại của bạn